Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme

Slide Centrum pre
biomedicínsky výskum
BIOMEDIRES II.etapa
Hlavným cieľom projektu je

identifikácia markerov s vysokým potenciálom využitia v diagnostickej praxi v zdravotníctve, s potenciálom zlepšiť diagnostiku, prognostické hodnotenie, ako aj identifikovať potenciálne nové terapeutické ciele pacientov.

Pomocou optimalizácie diagnostiky

najčastejších nádorov maternice s využitím moderných diagnostických a laboratórnych postupov, s ohľadom na možné využitie v neinvazívnej diagnostike a s ohľadom na identifikáciu hereditárnych foriem nádorov je dlhodobým cieľom zníženie incidencie a mortality tretej najčastejšej nádorovej choroby u žien.

Ďalším vedeckým cieľom

je aj vytvorenie modelu vzniku, správania sa, prognózy a reakcie na terapiu endometriálneho karcinómu.

Špecifický cieľ projektu
BIOMEDIRES

9.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií.

Zámer projektu BIOMEDIRES

Výskumno-vývojový zámer je orientovaný na výskum nových inovatívnych diagnostických a prognostických markerov a terapeutických cieľov v oblasti nádorových ochorení žien, so zameraním sa primárne na endometriálny karcinóm a chorobné zmeny krčka maternice s využitím moderného multidisciplinárneho prístupu (okrem klasického biomedicínskeho zamerania sú využívané aj výskumné prístupy v oblasti materiálového výskumu/senzorov a moderných informačných technológií) a vzájomnou integráciou výsledkov výskumu a vývoja.